Ochrana osobních údajů a zásady cookies

Telemecanique Sensors Data Privacy Statement

0. Změny provedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Telemecanique Sensors má právo upravovat toto Prohlášení o ochraně soukromí podle potřeby. Od poslední aktualizace provedené 13. května 2013 se toto Prohlášení o ochraně soukromí změnilo. 

Společnost Telemecanique Sensors si vyhrazuje právo upravovat toto Prohlášení o ochraně soukromí podle potřeby, např. v reakci na změny zákonů a dalších předpisů a změny svých vlastních opatření a postupů, případně na žádost orgánů dohledu. 

V takovém případě bude společnost Telemecanique Sensors o podstatných změnách tohoto Prohlášení o ochraně soukromí informovat dotčené fyzické osoby ve společnosti Telemecanique Sensors. Nové verze tohoto dokumentu bude společnost Telemecanique Sensors zveřejňovat na příslušných interních a externích webových stránkách. 

Hlavní změny mezi současnou verzí a předchozí verzí ze dne 13. května 2013 a jejich důvody jsou následující: 

- Prohlášení o ochraně soukromí je nyní pro snazší čtení strukturováno do několika částí 
- Lépe formulovaná znění 
- Jednotná formulace na všech webových stránkách společnosti Telemecanique Sensors 
- Pro lepší srozumitelnost jsou upřesněny naše činnosti v oblasti zpracování a sdílení osobních údajů a typy zpracovávaných informací 
- Změny podle nových regulačních požadavků, které vyplynuly z nařízení GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie).

1. K čemu toto Prohlášení o ochraně soukromí slouží?

Společnost Telemecanique Sensors důsledně dbá na ochranu vašeho soukromí i vašich osobních údajů. V tomto prohlášení popisuje zavedená opatření pro ochranu soukromí, a také způsob ochrany vašich osobních údajů. Je vhodné, abyste si je přečetli ještě předtím, než využijete přístup k digitálnímu obsahu společnosti Telemecanique Sensors. 

Společnost Telemecanique Sensors důsledně podporuje základní práva na soukromí a ochranu osobních údajů i dodržování národních a mezinárodních zákonů na ochranu osobních údajů. 

Prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jak společnost Telemecanique Sensors zpracovává a chrání osobní údaje fyzických osob, které používají naše webové stránky a další digitální obsah, a jakým způsobem to činí v obchodních činnostech v prostředí offline. 

Společnost Telemecanique Sensors přijala jako svůj interní dokument Globální zásady ochrany soukromí, které platí pro všechny dceřiné společnosti a pro jejich činnosti při shromažďování, zpracování, použití, šíření, předávání a ukládání osobních údajů. Dokument zavádí společná pravidla pro všechny dceřiné společnosti ve všech zemích a směřuje k zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů ve společnosti Telemecanique Sensors. 

Společnost Telemecanique Sensors coby správce údajů vydává toto Prohlášení o ochraně soukromí rovněž jako informaci pro externí subjekty o svých Závazných podnikových pravidlech (ZPP). Ta schválil dozorový úřad Evropské unie pro ochranu osobních údajů v listopadu 2012 pro účely zpracování osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru. Ústředí společnosti se nachází v Evropské unii, a proto Závazná podniková pravidla společnosti Telemecanique Sensors respektují a zohledňují hlavní zásady ochrany osobních údajů EU.

2. Jakou působnost má toto Prohlášení o ochraně soukromí? Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů?

Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny dceřiné společnosti a na digitální obsah společnosti Telemecanique Sensors, vyjma případů, kdy bylo doplněno či nahrazeno zvláštním prohlášením nebo oznámením o ochraně soukromí. U digitálního obsahu si vždy zkontrolujte jeho prohlášení o ochraně soukromí. 

Společnost Telemecanique Sensors podniká globálně, a její právnické osoby, podnikové procesy, řídící struktura ani systémová infrastruktura nejsou omezeny hranicemi jednotlivých států. Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny činnosti zpracování osobních údajů ve společnosti Telemecanique Sensors, které provádějí její plně vlastněné dceřiné společnosti, včetně nabídek výrobků a služeb a digitálního obsahu (tj. např. webové stránky, aplikace, výukové programy, elektronické kurzy, bulletiny, reklama a sdělení). Toto Prohlášení však může být doplněno úžeji vymezeným oznámením/prohlášením/zásadami ochrany soukromí (dále jen „prohlášení“), nebo nahrazeno jiným prohlášením, které se bude vztahovat výhradně na konkrétní program, výrobek, službu, obsah nebo právní subjekt společnosti Telemecanique Sensors. Abyste vždy měli úplné informace, je důležité si tato prohlášení, jež dostanete k dispozici, přečíst. 

Správce údajů v činnostech zpracování osobních údajů představují dceřiné společnosti společnosti TMSS France, které určují prostředky a účely zpracování osobních údajů. Tyto prostředky a účely se mohou v jednotlivých případech lišit. Společnost Telemecanique Sensors Industries SAS s adresou na 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, Francie, která je ústředím společnosti Telemecanique Sensors, je správcem údajů pro globální činnosti zpracování osobních údajů, a to včetně webové stránky www.tesensors.com website

Prohlášení o ochraně soukromí je závazné pro všechny dceřiné společnosti plně vlastněné společností Telemecanique Sensors a jejich zaměstnance. 

Všechny objednávky, které zadáte online, podléhají také všeobecným podmínkám uvedeným na příslušných stránkách. Jste povinni si je přečíst.

3. Proč vaše osobní údaje shromažďujeme a k čemu je používáme?

Vaše osobní údaje používáme k různým účelům. Vyřizujeme díky nim vaše objednávky a žádosti, řídíme naše vzájemné vztahy, provádíme průzkumy a zlepšujeme své výrobky, služby i obsah dostupný online. Také s nimi spravujeme váš účet a programy, kterých se účastníte, a analyzujeme činnosti na našich webových stránkách. Dále s jejich použitím provádíme marketing, poskytujeme vám kontextovou a cílenou reklamu, a rovněž své činnosti zabezpečujeme, provádíme ochranu proti podvodům a řídíme své podnikání. 

Náš hlavní cíl při shromažďování informací je poskytovat našim zákazníkům a dalším uživatelům vynikající služby a umožnit jim užívat náš digitální obsah bez problémů, efektivně a s výhodami individuálního nastavení. 

Společnost Telemecanique Sensors shromažďuje osobní údaje k následujícím účelům: 

- K vyřizování objednávek výrobků, služeb a digitálního obsahu. Shromažďujeme informace, abychom vám doručili vaši objednávku, dostali platbu a mohli s vámi komunikovat o stavu vaší objednávky, a rovněž abychom mohli řídit smluvní vztahy. 

- Ke zpracování žádostí uchazečů o zaměstnání. 

- Abychom mohli vyřizovat vaše žádosti o informace. Když nás kontaktujete, povedeme záznam o vaší korespondenci nebo připomínkách, včetně osobních údajů, v souboru vyhrazeném pro vaši osobu. Tyto údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytnout ještě lepší služby, pokud se rozhodnete nás kontaktovat znovu. 

- Ke službám technické podpory, které si od nás vyžádáte. Musíme znát osobní údaje, abychom mohli určit váš systém, porozumět konfiguraci výrobku, provést rozbor vašich dotazů a najít řešení. 

- K řízení vztahů. Sem patří komunikace, kterou s vámi vedeme, včetně e-mailů a bulletinů, abyste pořízené výrobky, služby a digitální obsah mohli užívat co nejúčelněji. Například díky použití dat o poloze můžete dostávat tipy na dodavatele výrobků nebo poskytovatele podpory ve svém okolí. 

- Pro průzkumy a hlasování. Osobní údaje shromažďujeme od fyzických osob, které se dobrovolně přihlásí do průzkumu nebo hlasování. Díky takovým informacím vás můžeme lépe poznat, měřit vaši spokojenost a vylepšovat naše výrobky, služby a digitální obsah. 

- Abychom mohli rozvíjet své výrobky, služby a digitální obsah: analýzou toho, jak naše aplikace a stránky používáte, například odhalujeme ty oblasti a funkce, se kterými mají uživatelé potíže, a následně je upravíme. 

- K mapování vaší činnosti při procházení internetu a vyhledávání. Určité osobní údaje shromažďujeme, když procházíte náš digitální obsah nebo když kliknete na odkazy na výrobky a služby. Tyto údaje shromažďujeme proto, abychom vám příště nabídli lepší služby (např. výběr země nebo přizpůsobený obsah podle profilu), pro účinnější fungování stránek, ke zjištění rozsáhlých demografických údajů pro rozbor činnosti a funkce stránek, a k hodnocení efektivity naší reklamy. Ze souborů cookie a dalších identifikátorů nebo podobných technologií (dále jen „soubory cookie“) zjišťujeme informace o odkazujících webových stránkách, o typu prohlížeče, prohlíženém obsahu, a také datum a čas, kdy jste digitální obsah otevřeli. Další informace o tom, jak soubory cookie používáme a jaké možnosti máte při jejich nastavení, najdete v našem Oznámení o souborech cookie (viz naše Oznámení o souborech cookie). 

- Pro účely správy vašeho účtu. Při registraci vám po zadání osobních údajů můžeme zpřístupnit digitální obsah a naše služby, ověřit vaši totožnost, a také díky nim komunikovat. 

- Pro propagační programy: osobní údaje od vás shromažďujeme, když se účastníte propagačního programu nebo činnosti, nebo rozdělování odměn. S těmito údaji pak můžeme tyto činnosti a programy realizovat, zasílat vám o nich příslušné e-maily, informovat vítěze a zveřejňovat seznamy vítězů podle příslušných zákonů a předpisů. 

- Aby vám naše společnost (včetně koncernových společností) a vybrané třetí strany mohly podle volby účasti (opt in) nebo neúčasti (opt out) zasílat marketingové informace, propagační oznámení a zprávy a informace o nových výrobcích nebo službách, o kterých se domníváme, že vás mohou zajímat, a to poštou, faxem, telefonicky, prostřednictvím zpráv SMS, e-mailem a dalšími elektronickými prostředky komunikace. 

- Abychom vám formou oken pop-in, reklamních proužků, videa, e-mailů a všech ostatních reklamních formátů předávali určitá sdělení nebo cílenou reklamu na výrobky a služby naší společnosti (nebo našich koncernových společností). Například: 

• Můžeme vám v případě, že otevřete náš digitální obsah, nabízet kontextovou reklamu nebo jiný obsah na základě obsahu navštívené webové stránky či na základě jiných informací, které o vás máme, 
• S použitím souborů cookie můžeme shromažďovat informace o tom, jak používáte digitální obsah a služby, abychom vám nabídli cílenou reklamu prostřednictvím e-mailu nebo reklamních proužků, oken pop-in nebo jiných formátů v případě, že navštívíte:

• digitální obsah 
• webové stránky nebo aplikace třetích stran, které na náš digitální obsah neodkazují. Reklama na webových stránkách třetích stran může zmiňovat společnost Telemecanique Sensors.  

Např. díky údajům o poloze vás můžeme informovat o propagačních akcích ve vašem okolí. Další informace o používání souborů cookie a o možnostech jejich nastavení si prosím vyhledejte v našem Oznámení o souborech cookie. 

- Abychom mohli zkombinovat informace získané online s informacemi, které jsme o vás shromáždili v prostředí offline, a vytvořit tak váš profil, s jehož použitím vám poskytneme individuálně nastavené služby. Například uživateli, o kterém se domníváme, že je elektrikář (zejména na základě informací poskytnutých při registraci a dalších údajů ze zdrojů třetích stran) se mohou v digitálním obsahu nebo na webových stránkách a v aplikacích třetích stran zobrazovat reklamy na téma elektrických zařízení, které se uživateli s jinou specializací v energetice nezobrazují. Podobně se mohou uživatelům zobrazovat v digitálním obsahu vhodně zaměřené informace, nebo mohou dostávat reklamní e-maily či znalostní soutěže. Soubory cookie můžeme použít i k cílenému oslovování uživatelů. 

- K zabezpečení našich výrobků, služeb a digitálního obsahu a našich i cizích činností, k ochraně proti podvodům a k naplňování našich všeobecných podmínek a tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Můžeme také vyšetřovat případy jejich možného porušení. 

- K provádění nebo řízení našeho podnikání, jako např. řízení kvality a k tvorbě konsolidovaných výkazů. 

- K podpoře podnikových transakcí nebo reorganizací týkajících se společnosti Telemecanique Sensors. 

- Pro zajištění kontinuity podnikání a obnovy po katastrofě. 

- Abychom splnili právní závazky, které se na nás vztahují. Může jít o povinnosti v oblasti účetnictví a daní. 

- K jakému dalšímu účelu, který vám sdělíme jiným způsobem.

4. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Společnost Telemecanique Sensors zpracovává různé kategorie osobních údajů, mezi které patří informace o totožnosti a kontaktní údaje, profesní informace, informace o vašich preferencích, o vašich interakcích s námi, finanční informace, údaje o internetovém provozu a obsah, který nám poskytnete. Ve většině případů tyto informace dostáváme právě od vás. Nakupujeme však také seznamy od marketingových agentur a získáváme informace od našich partnerů prostřednictvím souborů cookie a sociálních sítí. 

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je taková osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, a to zejména odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více faktorů, které jsou specifické pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní či sociální identitu. 

Příklady vašich osobních údajů, které zpracováváme: 


• informace týkající se totožnosti a kontaktní informace, jako je vaše jméno a příjmení, obchodní společnost, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie, věkové rozmezí a kontaktní adresy 

• profesní informace, jako je druh zákazníka, funkce, název pracovní pozice, oprávnění k nákupu, časový rámec nákupu, pořízení a použití výrobků, služeb a digitálního obsahu společnosti Telemecanique Sensors, a v případě, že jste uchazečem o zaměstnání, také informace o vašem předchozím vzdělání, odbornosti a zaměstnání 

• vaše preference, tj. např. preference výrobků a služeb, preference způsobu kontaktování a marketingové preference, a v případě uchazeče o zaměstnání i zájem o pracovní pozice 

• vaše interakce s námi, např. vaše dotazy, objednávky, reklamace a odpovědi v průzkumech 

• finanční informace, např. údaje o bankovním účtu a informace o kreditních kartách 

• údaje o internetovém provozu, jako jsou adresy IP, identifikátory zařízení a systému, vaše uživatelské identifikační číslo a heslo u společnosti Telemecanique Sensors, podrobnosti o přihlašování, odkazující webová stránka, typ použitého prohlížeče, sledovaný obsah a poloha, a to buď podle vaší adresy IP, nebo jako informace, jež vysílá vaše mobilní zařízení. 

• obsah, který jste poskytli v online diskusích nebo jiným způsobem (viz níže uvedený oddíl 5 „Váš obsah“).  


Abyste mohli užívat digitální obsah, budete muset sdělit některé osobní údaje. V příslušných případech je upřesníme. Pokud je nesdělíte, nezískáte přístup k některé části nebo dokonce k celému dotčenému digitálnímu obsahu. 

Toto Prohlášení o ochraně soukromí se nevztahuje na osobní údaje upravené do anonymní podoby, tj. na takové, na jejichž základě již nelze fyzickou osobu identifikovat, nebo ji lze identifikovat pouze při vynaložení neúměrného času, nákladů nebo úsilí. Jestliže se z anonymizovaných údajů stanou opět identifikovatelné údaje, bude se na ně toto Prohlášení o ochraně soukromí vztahovat. 

Ve většině případů shromažďujeme tyto informace přímo od vás nebo od vašeho zaměstnavatele, se kterým máme obchodní vztah. Informace můžeme také získávat prostřednictvím distributora nebo obchodního partnera, zakoupením seznamu zákazníků od marketingové agentury, ze záznamu vašeho pohybu v prostředí online, ze sociálních sítí, pokud se připojíte užitím jejich ověřovacích údajů, a také prostřednictvím souborů cookie (viz naše Oznámení o souborech cookie). Konkrétnější informace o třetí straně, která případně byla zdrojem osobních údajů, získáte, když se na nás obrátíte na e-mailové adrese uvedené v oddílu 9.

5. Váš obsah

Čas od času možná posíláte nějaký obsah, např. fotografie nebo komentáře, do online diskusí, do aplikací nebo na jiné digitální platformy, které provozuje společnost Telemecanique Sensors. Tento obsah však nesmí působit žádnou újmu. Musí také respektovat práva a zájmy ostatních. Předtím, než budete sdílet údaje někoho jiného, musíte získat příslušný souhlas. Chcete-li sdílet informace v online diskusi, měli byste být obezřetní. 

Obsah, který nám poskytnete, musí respektovat práva a zájmy ostatních, včetně jejich práva na ochranu osobních údajů a soukromí. Nesmí být urážlivý, neuctivý ani jinak škodlivý. 

Poskytnete-li nám informace o jiné osobě, stvrzujete tím, že vám předem dala svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů, a že jste jí sdělili naši totožnost a účely (jak jsou uvedeny výše) pro zpracování jejích osobních údajů. 

Přestože společnost Telemecanique Sensors usiluje o ochranu vašich osobních údajů, jejich zveřejnění v online diskusi s sebou nese rizika. Pamatujte prosím, že pokud v jakékoli online diskusi, na sociálních sítích, blogu nebo podobném prostředku zveřejníte, okomentujete, vyjádříte zájem nebo sdílíte osobní údaje, a to včetně fotografií, mohou každý osobní údaj, který takto odešlete, číst, zobrazovat, shromažďovat nebo používat ostatní uživatelé tohoto prostředku a mohou je použít k tomu, aby vás kontaktovali, zasílali vám nevyžádané zprávy, či k účelům, na kterými nemáte vy ani společnost Telemecanique Sensors žádnou kontrolu. Společnost Telemecanique Sensors neodpovídá za osobní údaje, které se rozhodnete do takových prostředků odeslat. Při rozhodování o sdílení informací o sobě samých nebo jiných osobách buďte obezřetní.

6. S kým sdílíme osobní údaje?

Mezi subjekty, se kterými sdílíme osobní údaje, patří koncernové společnosti Telemecanique Sensors, poskytovatelé služeb, kteří se podílejí na naší činnosti, reklamní a marketingové agentury, sociální sítě, pokud použijete jejich přihlašovací údaje, webové stránky třetích stran, pokud se na nich registrujete prostřednictvím ověřovacích údajů společnosti Telemecanique Sensors, příslušné dozorové orgány a úřady, a také právní nástupci podniků. 

Telemecanique Sensors je globální uskupení společností, které působí jako jediný celek. Týmy, které vás obsluhují, mohou pracovat pro různé koncernové společnosti. Podle našeho názoru je naším oprávněným zájmem i vaším zájmem, abychom vaše osobní údaje sdíleli s těmi koncernovými společnostmi společnosti Telemecanique Sensors, které je potřebují znát ke zpracování osobních údajů podle tohoto Prohlášení. Jde například o řízení vztahů se zákazníky, podporu prodeje a výrobků, marketing, vývoj výrobků, zlepšování výrobků, služeb a digitálního obsahu, kontroly kvality dat, a rovněž zabezpečení a účely související s regulací a dodržováním předpisů. 

Na další poskytovatele služeb se obracíme proto, aby zajistili činnosti zpracování osobních údajů a poskytovali vám naše výrobky, služby a online obsah. K těmto poskytovatelům služeb patří mimo jiné poskytovatelé zařízení pro hostování, informačních systémů, marketingového zastoupení, podpory IT, bezpečnostních služeb, finančních služeb, dopravci dodávaných výrobků, externí účetní společnosti, právníci a auditoři. 

Informace také sdílíme v následujících případech:  

 

- V souvislosti s reklamou sdílíme některé osobní údaje v omezeném rozsahu (např. identifikátory zařízení, identifikátory souborů cookie) s platformami pro výměnu reklamy nebo agenturami, které spravují reklamu na webových stránkách a v aplikacích třetích stran, ve kterých se vám reklama může zobrazovat. 

 

- Přístup k našemu digitálním obsahu můžete získat nebo se registrovat s použitím přihlašovacích údajů na webové stránky třetích stran (např. Facebook a LinkedIn). V takovém případě získáme přístup k některým informacím, které jste uvedli při registraci v těchto sociálních sítích, a pomůžeme vám předvyplnit váš registrační formulář pro digitální obsah společnosti Telemecanique Sensors. Když tyto přihlašovací údaje použijete na webových stránkách zmíněných třetích stran, vaše kontakty na těchto stránkách mohou současně obdržet informaci, že máte u společnosti Telemecanique Sensors vytvořený účet. Podrobnější údaje o tom, k jakým informacím mají vaše kontakty na těchto stránkách přístup a jak jejich sdělování omezit, můžete zjistit v podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů těchto stránek. 

- Jestliže se na webové stránky třetích stran přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údajů pro společnost Telemecanique Sensors, můžeme vaše osobní údaje sdílet s vydavateli těchto stránek (např. vaše jméno a příjmení, specializaci, povolání a e-mailovou adresu, ale nikoli vaše přihlašovací údaje pro společnost Telemecanique Sensors). Zásady ochrany soukromí takových webových stránek třetích stran byste si měli zkontrolovat ještě předtím, než se na ně přihlásíte s použitím svých přihlašovacích údajů pro společnost Telemecanique Sensors. Umožňují-li to jejich zásady ochrany soukromí, můžeme obdržet informace o vašem používání těchto stránek, a tyto informace použít v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí. 

- Společnost Telemecanique Sensors může vaše osobní údaje podle potřeby sdělovat i potenciálním kupcům a právním nástupcům, za účelem sloučení podniků, konsolidace, předání kontroly či jiných druhů podnikové reorganizace, do nichž je společnost Telemecanique Sensors zapojená. 

- Tam, kde to nařizuje zákon, ukládá příkaz soudu nebo vyžaduje ochrana našich loprávněných práv, sdělíme vaše osobní údaje orgánům státní správy a dozorovým a jiným příslušným úřadům. 

- Dalšími způsoby, které toto Prohlášení o ochraně soukromí popisuje, nebo se kterými jste vyjádřili svůj souhlas jinak. 

- V souhrnu s dalšími informacemi a takovým způsobem, že vaši totožnost nelze rozumným způsobem určit (např. statistické přehledy).

Bez vašeho svolení vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme třetí straně.

7. Jak vaše osobní údaje chráníme?

Společnost Telemecanique Sensors dodržuje obecně uznávané hlavní zásady ochrany osobních údajů (korektnost, účelové omezení, kvalita údajů, uchování údajů, dodržování práv fyzických osob a zabezpečení) a k zabezpečení osobních údajů činí přiměřená opatření. 

Společnost Telemecanique Sensors respektuje práva fyzických osob na soukromí a jejich zájmy. Koncernové společnosti Telemecanique Sensors budou při zpracovávání vašich osobních údajů dodržovat tyto zásady:

1. Zpracovávat osobní údaje korektním a zákonným způsobem.  ; 
2. Shromažďovat osobní údaje k určitým oprávněným účelům a nezpracovávat je dále způsoby, které jsou s těmito účely neslučitelné.   
3. Shromažďovat osobní údaje, které jsou relevantní pro účely, k nimž jsou shromažďovány a používány, a nikoli v nadměrném rozsahu. Tam, kde je to možné, vhodné, a v souladu s povahou údajů a rizik zamýšleného použití, můžeme údaje anonymizovat. ; 
4. Zajišťovat, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Učiníme přiměřené kroky k tomu, abychom údaje, které budou nepřesné nebo neúplné, opravili nebo vymazali.   
5. Uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely, ke kterým byla shromážděny a zpracovávány.  ; 
6. Zpracovávat osobní údaje v souladu s oprávněnými právy fyzických osob.  ; 
7. Přijmout vhodná technická, fyzická a organizační opatření k předcházení neoprávněnému přístupu, nezákonnému zpracování a neoprávněné či náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.   
8. Při zpracování citlivých osobních údajů obstarat příslušné upozornění a souhlas nebo zajistit, aby bylo v souladu s příslušnými zákony. 


Povinnost dodržovat výše uvedené zásady platí pro všechny koncernové společnosti Telemecanique Sensors. 

Společnost Telemecanique Sensors a její koncernové společnosti důsledně dbají na uplatňování obchodně přiměřených technických, fyzických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou či poškozením a neoprávněným zničením. 

Pro podávání objednávek a přístup k vašemu účtu nabízíme zabezpečený server. V našich interních systémech pro uchování osobních údajů uplatňujeme opatření ke kontrole přístupu. Přístup do těchto systémů dostávají oprávnění uživatelé prostřednictvím jedinečného identifikátoru a hesla. Naši pracovníci mají přístup k osobním údajům výhradně za účelem plnění svých pracovních povinností. V zaměstnancích pěstujeme důsledný přístup ke správnému používání a nakládání s osobními údaji. Také od poskytovatelů služeb vyžadujeme, aby měli bezpečnostní opatření na podobné úrovni jako naše společnost. 

Máme bezpečnostní opatření k určení totožnosti registrovaných uživatelů, abychom mohli v jejich prospěch vynucovat příslušná práva a omezení. Pokud jste registrovaný uživatel, ověřujeme vaše přihlašovací jméno i heslo. Za zabezpečení svých přihlašovacích údajů odpovídáte vy sami. 

Okamžikem, kdy použijete náš digitální obsah, nebo nám poskytnete osobní údaje, nám dáváte souhlas s elektronickou či jinou komunikací o souvisejících otázkách zabezpečení, soukromí, používání a administrativy. 

Přestože se snažíme uplatňovat odpovídající bezpečnostní opatření, procházení prostředí online s sebou nese neoddělitelná rizika a nemůžeme zaručit jejich odstranění.

8. Webové stránky třetích stran a sociálních sítí

Je vhodné, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí na webových stránkách třetích stran a sociálních sítí a upravili jejich nastavení soukromí podle svého uvážení. Toto Prohlášení o ochraně soukromí se na ně nevztahuje. 

Webové stránky či služby společnosti Telemecanique Sensors mohou pro vaše pohodlí a informaci nabízet odkazy na aplikace, produkty, služby či weby třetích stran. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte přitom webové stránky společnosti Telemecanique Sensors. Stránky třetích stran ani jejich postupy ochrany soukromí nejsou pod kontrolou společnosti Telemecanique Sensors, přičemž se tyto postupy mohou lišit od postupů společnosti Telemecanique Sensors. Nepodporujeme žádné weby třetích stran ani k nim nevydáváme žádná prohlášení. Na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout, nebo které shromáždily tyto třetí strany, se nevztahují zásady o ochraně soukromí společnosti Telemecanique Sensors. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany soukromí každého webu, se kterým navazujete interakci, a to dříve, než mu dovolíte shromažďovat a používat vaše osobní údaje. 

Nabízíme také odkazy na sociální sítě, jejichž prostřednictvím můžete na těchto sítích sdílet informace a vzájemně komunikovat se společností Telemecanique Sensors. Pokud tyto odkazy použijete, mohou být některé údaje o vás shromažďovány nebo sdíleny. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a zkontrolovali nastavení soukromí stránek sociálních sítí, na kterých se pohybujete, a věděli tak, jaké informace se mohou na těchto stránkách shromažďovat, používat a sdílet, a případně si nastavení upravili podle svého uvážení.

9. Jaká máte práva?

Můžete požadovat přístup ke svým osobním údajům a v případě jejich nepřesnosti jejich úpravu nebo vymazání. Máte vždy právo námitky proti přímému marketingu. 

Společnost Telemecanique Sensors bude zachovávat vaše práva na přístup a opravu vašich osobních údajů. Máte právo dotazovat se na povahu osobních údajů, které k vaší osobě uchovává nebo zpracovává kterýkoli subjekt společnosti Telemecanique Sensors. Přístup k vašim osobním údajům vám bude umožněn bez ohledu na místo, kde k jejich zpracování a uchování dochází. 

Jsou-li osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich doplnění. 

Adresa pro zasílání žádostí: dpo@tesensors.com


Máte vždy právo námitky proti našim marketingovým sdělením. Pokud to ukládá příslušný zákon, budete předem požádáni o souhlas. Ke zrušení odběru e-mailů stačí použít prvek ve spodní části každého e-mailu od nás. 

K tomuto oddílu mohou existovat doplňující oddíly vztahující se k dotčené zemi.

10. Důležité informace pro fyzické osoby v Evropském hospodářském prostoru

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, plní společnost Telemecanique Sensors také požadavky stanovené obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Patří mezi ně požadavky na právní důvody zpracování, předání údajů přes hranice, automatické rozhodování a profilování, uchovávání údajů, případně další práva a nároky, a také kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů. 

10.1 Jaký je právní důvod pro použití osobních údajů ve společnosti Telemecanique Sensors? 

Vzhledem k účelům uvedeným výše v oddílu 3 je použití osobních údajů nezbytné:

• K plnění smlouvy sjednané mezi společností Telemecanique Sensors a vámi v souvislosti s použitím našich výrobků, služeb nebo digitálního obsahu. Součástí plnění této smlouvy je znalost vaší totožnosti, vaší specializace, a dále interakce s vámi za účelem tohoto plnění. Zahrnuje také vyřizování vašich žádostí o informace, podporu, vašich žádostí o zaměstnání, správu vašich účtů, vaše přihlašování do našich programů, a také dodržování všeobecných podmínek a tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. 
• K plnění právních závazků, které se na nás vztahují. Jde např. o zákonné povinnosti v oblasti daní a účetnictví a plnění informačních povinností a požadavků příslušných dozorových orgánů a úřadů. 
• Informace o jednotlivých činnostech: 

• Některé průzkumy se provádějí na základě našeho oprávněného zájmu, protože se jimi měří vaše spokojenost se službami, o které jste nás požádali. U ostatních průzkumů vás budeme žádat o souhlas. Vždy máte možnost neodpovídat. 
• Poskytování marketingových sdělení a zájmově orientované reklamy ze strany naší společnosti a našich dceřiných společností je činnost v našem oprávněném zájmu. Vždy vám nabídneme možnost zrušit jejich odběr a v případě, že to bude vyžadovat příslušný zákon, vás předem požádáme o souhlas. 
• Pro použití dat o poloze, které vysílá vaše mobilní zařízení, budeme v případě, že to bude ukládat příslušný zákon, žádat předem váš souhlas. 

 

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat k účelům, které splňují naše oprávněné zájmy, za předpokladu, že takové zpracování nepřevažuje nad vašimi právy a svobodami, konkrétně:

• k zajištění ochrany vaší, naší, nebo jiných osob před ohrožením (např. ohrožení bezpečnosti nebo hrozba podvodu), 
• za účelem dodržení zákonů, které se na nás vztahují na různých místech světa, 
• ke zlepšování našich výrobků, služeb a digitálního obsahu, 
• k profilování, na jehož základě bude poskytován cílený obsah a zájmově orientovaná reklama, 
•aby mohly dceřiné koncernové společnosti Telemecanique Sensors sdílet informace s poskytovateli služeb, jak uvádí oddíl 6, 
•pro lepší pochopení a zlepšování našich činností online, našeho podnikání, naší zákaznické základny a našich vztahů obecně, 
•aby bylo možné realizovat a spravovat naše podnikání, např. pro účely řízení jakosti a tvorby konsolidovaných výkazů, 
• k řízení podnikových transakcí, např. fúzí a akvizic.


10.2 Budou se osobní údaje předávat do jiných zemí? 

Jelikož má společnost Telemecanique Sensors globální charakter, mohou týmy, které naplňují účely zpracování osobních údajů, působit v globálním měřítku nebo v několika zemích současně. Mohou se proto nacházet kdekoli na světě, kde Telemecanique Sensors působí, a to i mimo Evropskou unii a v zemích, ve kterých nejsou zavedeny rovnocenné standardy pro ochranu osobních údajů jako v zemi, kde se nacházíte. Údaje můžeme také předávat poskytovatelům služeb, kteří se nacházejí mimo EU, včetně Spojených států amerických. Pokud pro takové předávání údajů nelze požadovat od Evropské komise rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, zajistí společnost Telemecanique Sensors jako správce údajů, aby toto předávání splňovalo příslušné právní požadavky, např. sjednáním standardních smluvních doložek nebo prostřednictvím Závazných podnikových pravidel společnosti pro předávání údajů v rámci skupiny. Podrobnosti o takovém předávání údajů, a případně i kopie informací o příslušných zavedených bezpečnostních opatřeních, lze získat na adrese:  dpo@tesensors.com
 

 

10.3 Používáme profilování a rozhodujeme o vás automatizovaně? 

Profilování můžeme používat k tomu, abychom vám nabídli online obsah, který podle našeho názoru odpovídá vašim zájmům. Abychom vás lépe poznali a mohli vám nabídnout online obsah odpovídající vašemu profilu, kombinujeme informace získané při registraci, jako je vaše profesní specializace, a informace o vaší činnosti online (tj. obsahy, které se vám zřejmě nejvíce líbí). 

Rozhodnutí o vás, která na vás mohou mít významný vliv, nebudeme přijímat automatizovaně, s výjimkou případů, kdy (1) je takové rozhodnutí nezbytné v rámci smlouvy, kterou s vámi máme sjednanou, (2) máme váš výslovný souhlas, nebo (3) nám použití takové technologie ukládá zákon. V takovém případě vás řádně upozorníme. 

10.4 Jak dlouho se budou osobní údaje uchovávat? 

Vaše osobní údaje uchováme po dobu, po kterou budou zapotřebí k účelům určeným v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, a po na něj navazující období stanovené nebo dovolené zákonem. Přesnější informace jsou uvedeny v oznámeních o ochraně soukromí, která se vztahují na určitý digitální obsah. Obecně se doba uchování údajů stanovuje s uvážením těchto hledisek: 
• Doba trvání našeho vztahu (např. podle doby plnění smlouvy, deaktivace účtu, nebo podle vaší oprávněné potřeby, abychom vás rozpoznali v případě, že se na nás obrátíte) 
• Právní požadavky na uchovávání údajů 
• Promlčecí lhůta 

Relevantní údaje zákazníků uchováváme po dobu tří let od skončení smlouvy nebo po posledním kontaktu pro marketingové účely, přičemž kontaktní údaje uchováváme po tři roky od posledního kontaktu pro tytéž účely. 

10.5 Jaká další práva máte? 

Vedle práv, která vám náleží podle oddílu 9 výše, máte právo žádat, abychom vymazali, omezili nebo přenesli vaše osobní údaje, a také právo podat námitku proti používání vašich osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním žádosti na následující e-mailovou adresu dpo@tesensors.com 

U zpracování nezbytného k plnění smlouvy či podloženého oprávněným zájmem možná nebudeme moci vaší žádosti o zastavení zpracování vyhovět, nebo v případě vyhovění této žádosti ztratíte přístup ke službám nebo obsahu online. 
10.6 Kam se obrátit s dotazem a uplatněním nároku? 
Dotazy nebo připomínky k opatřením k ochraně soukromí ve společnosti Telemecanique Sensors nebo k tomuto Prohlášení o ochraně soukromí lze zasílat pověřenci skupiny pro ochranu osobních údajů: 

 

dpo@tesensors.com

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-France 


Domníváte-li se, že společnost Telemecanique Sensors zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s příslušným zákonem nebo tímto Prohlášením o ochraně soukromí, můžete u pověřence skupiny pro ochranu osobních údajů podat stížnost na výše uvedené adrese, nebo se s ní obrátit na dozorový úřad.

Oznámení o souborech cookie

Tzv. cookie je informace v podobě velmi malého textového souboru, která je umístěná na pevném disku uživatele internetu. Generuje ji webový server, což je typicky počítač, na němž běží webové stránky. Informaci obsaženou v souboru cookie určuje tento server, který ji pak může využít, kdykoli uživatel danou webovou stránku navštíví. Soubor cookie lze popsat jako identifikační kartu uživatele internetu, díky níž se webová stránka dozví, že se na něj uživatel vrátil. (Zdroj: www.AboutCookies.org). Když navštívíte naše webové stránky a použijete naše mobilní aplikace, mohou také jiné podobné technologie (např. měřicí pixely, webové beacony,atd.) vyhledávat informace uložené ve vašem zařízení. V tomto oznámení se výraz „soubory cookie“ vztahuje na všechny tyto technologie. 

Díky souborům cookie vám můžeme nabízet určité funkce, a také získáváme informace o návštěvnosti webových stránek nebo použití našich aplikací. Můžeme soubory cookie používat rovněž k takovým úpravám, aby k vám weby a aplikace byly přívětivější. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale vy nejste povinni je přijmout. Obvykle je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, a zachovat přitom funkci většiny prvků daných webových stránek. Na vašem mobilním zařízení jsou také k dispozici nástroje pro správu přístupu aplikace k informacím ve vašem terminálu. 

Pokud chcete smazat některé soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači uloženy, nebo zamezit budoucímu přijímání těchto souborů, řiďte se pokyny výrobce prohlížeče, které získáte klepnutím na nabídku „Nápověda“:

• Chrome 
• Mozilla 
• Internet Explorer 
• Safari.  


Soubory cookie třetích stran pro analytické účely 

Abychom mohli návštěvníkům poskytnout lepší služby, měříme počet zobrazených stránek, počet návštěv, různé činnosti návštěvníků na našich webových stránkách, geografickou polohu našich návštěvníků a počet návratů návštěvníků na náš web. Za tím účelem používáme dva analytické softwarové nástroje: Analyzer a Google Analytics, a dále nástroj Munchkin Cookie společnosti Marketo. 

Informace o softwaru Analyzer (AT Internet

Pokud jde o společnost AT Internet, využívají se soubory cookie k relevantním a podrobným statistickým měřením. Soubory cookie slouží jako doplněk k tagu jazyka JavaScript, takže díky použití cookies je možné zpřesnit analýzu prováděnou tagy jazyka JavaScript. Kromě toho umožňují zákazníkům společnosti AT Internet rozpoznávat návštěvníky, kdykoli navštíví jejich web. Tyto soubory cookie ukládají informace související výhradně s jedním uživatelským identifikátorem společnosti AT Internet a za žádných okolností tato informace neslouží ke shromažďování osobních údajů o návštěvnících. 

Získané výsledky jsou následně kompilovány, přičemž je zachována naprostá anonymita. Výsledky poskytují informace o pohybu a chování internetových uživatelů na webech zákazníků společnosti AT Internet. Jde o informace jako například: počet návštěvníků, počet návštěv, počet zobrazených stran a další údaje nutné pro efektivní měření zájmů internetových uživatelů. Díky těmto výsledkům následně lze zlepšovat ergonomii a obsah webových stránek. 

Chcete-li si ověřit svá přístupová práva, právo na odpověď a právo na odstranění údajů, navštivte prosím AT Internet Data-protection chapter

Informace o službě Google Analytics 

Tato webová stránka používá rovněž webovou analytickou službu Google Analytics zajišťovanou společností Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používá soubory cookies, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám analyzovat to, jak je návštěvníci používají. Informace o vašem způsobu použití webové stránky generované ze souborů cookie přenese a uloží společnost Google na serverech v USA. 

V případě aktivní anonymizace adres IP na této webové stránce bude vaše IP adresa zkrácena na oblast odpovídající členským státům EU či jiných smluvních stran úmluvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP nejprve přenesena do společnosti Google v USA, a teprve tam zkrácena. Na tomto webu je aktivovaná anonymizace IP adres. 

Společnost Google tyto informace použije jménem provozovatele této webové stránky k vyhodnocení vašeho použití této stránky a ke tvorbě zpráv o aktivitě na stránce určených pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webové stránce a využitím internetu. 

Adresa IP, kterou váš prohlížeč předává v rámci služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google. Úpravou nastavení prohlížeče můžete soubory cookie odmítnout, ale mějte prosím na paměti, že tím můžete přijít o možnost používat všechny funkce této webové stránky. Můžete zrušit možnost svého sledování službou Google Analytics v budoucnu tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk Google Analytics Opt-out Browser Add-on pro svůj aktuální prohlížeč: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.  

Nástroj Munchkin Cookie společnosti Marketo 

K zasílání e-mailů používáme marketingový software třetí strany od společnosti Marketo. Při sledování používáme soubory cookie, takže máme informace o množství otevření a míře prokliků. Sledujeme rovněž aktivitu na webové stránce. Návštěvníci si například mohou z webové stránky stáhnout marketingové studie („bílé knihy“), přičemž používáme soubory cookie společnosti Marketo, abychom zjistili, kdo tak učinil a zda tito lidé navštívili i jiné části našeho webu. Více informací o zásadách společnosti Marketo v oblasti ochrany soukromí a souborů cookie naleznete na adrese: Marketo privacy policy.  

Jak to funguje?

• Do vašich webových stránek včleníme fragment kódu JavaScript nástroje Munchkin. Při vstupu návštěvníka na webovou stránku umístíme do jeho webového prohlížeče soubor cookie (pokud tam ještě není) a na naše servery odesíláme zprávy o aktivitě návštěvníka na webu 
• Tento postup je velmi účelný a podobá se jiným skriptům sledování webových stránek, např. postupu Google Analytics 
• Náš soubor cookie je přímý a viditelný pouze pro nás. 

 

Jaké údaje zachycuje nástroj Munchkin? 
Na určité stránce Munchkin automaticky shromažďuje následující informace:

• Návštěvy stránek 
• Kliknutí na odkazy 
• Adresa IP 
• Odkazující zdroj 
• Identifikátor našeho souboru cookie

 

Poslední aktualizace: 25. května 2018

Back to top

arrow