Preventa XCSLE and XCSLF Solenoid Locking Safety Interlock Switches

Bezpečnostní polohové spínače s jištěním

Zastaví nebezpečný pohyb při vyjmutí ovládače z hlavice spínače
Je-li požadováno, aby kryt nebo dveře stroje zůstaly během provozu zavřené, existuje pouze jedno optimální řešení – bezpečnostní polohové spínače s jištěním Preventa XCS.

Jedna z nejširších řad bezpečnostních polohových spínačů na trhu – Preventa XCS – pokryje potřeby všech podstatných aplikací.

Bezpečnostní polohový spínač Preventa XCS chrání obsluhu stroje tím, že při otevření krytu (nebo dveří) vysune ovládač z hlavice spínače. Nebezpečný pohyb stroje je zastaven.

  • Pro průmyslové stroje pracující ve ztížených podmínkách a s požadavkem okamžitého zastavení: bezpečnostní polohové spínače s ovládači – Preventa XCSA, Preventa XCSB nebo Preventa XCSC.
  • Pro průmyslové stroje pracující ve ztížených podmínkách, a s dlouhým doběhem (setrvačností): bezpečnostní polohové spínače s jištěním – Preventa XCSLF nebo Preventa XCSE.
  • Pro lehké průmyslové stroje s požadavkem okamžitého zastavení: bezpečnostní polohové spínače s ovládači – Preventa XCSMP, Preventa XCSPA nebo Preventa XCSTA.
  • Pro lehké průmyslové stroje s dlouhým doběhem (setrvačností): bezpečnostní polohové spínače s jištěním – Preventa XCSLE nebo Preventa XCSTE.

Druhou možnost ochrany obsluhy představuje bezpečnostní polohový spínač Preventa XCS s pákou nebo hřídelí. Zastaví stroj pokud:

  • Je ochranný kryt otevřen a páka vychýlená o 5 ° (Preventa XCSPL nebo Preventa XCSTL).
  • Se ochranný kryt otáčí a hřídel je otočená o 5 ° (Preventa XCSPR nebo Preventa XCSTR).
  • Je ochranný kryt otevřen nebo otevírán s vysokou četností (magnetické kódované spínače Preventa XCSDMC, Preventa XCSDMP či Preventa XCSDMR nebo magnetické kódované systémy Preventa XCSDM3 či Preventa XCSDM4 nebo kompletní zařízení včetně magnetických kódovaných spínačů a bezpečnostních modulů).

Zástupci třetí skupiny bezpečnostních polohových spínačů – Preventa XCSM, Preventa XCSP a Preventa XCSD – zastaví nebezpečný pohyb s krátkou reakční dobou.

Bezpečnostní polohové spínače s jištěním Preventa: Je-li stroj v provozu spolehlivě zabrání otevření jeho krytu nebo dveří!

Simply easy!

Back to top

arrow